Neposredno učešće i premija
Učešće osigurana lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite plaćaju u vidu premije, umjesto plaćanja učešća za svaku pojedinačnu uslugu za koju je odlukom utvrđen iznos neposrednog učešća.
Detaljno
Digitalne potvrde o vakcinaciji osiguranih lica USK-a
Od 25.08.2021. godine osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona u mogućnosti su putem odgovarajuće aplikacije preuzimati potvrde o vakcinaciji u digitalnoj formi.
Detaljno
Elektronska zdravstvena legitimacija
Elektronska zdravstvena legitimacija (eLegitimacija) je kartica kojom je u potpunosti zamijenjena ranije korištena papirna zdravstvena knjižica. Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona je proces zamjene papirnih zdravstvenih knjižica novim elektronskim zdravstvenim legitimacijama započeo 2017. godine.
Detaljno
Previous
Next

Novosti i obavijesti

Javni poziv

Za dostavu ponuda za pružanje usluga sistematskog ljekarskog pregleda radnika Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a.

Javni poziv

Za podnošenje prijava u svrhu zaključenja ugovora za nabavku i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a.

Javni poziv

Za podnošenja prijava u svrhu zaključenja ugovora za nabavku i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a.

Javni poziv

Za dostavljanje prijava u svrhu zaključenja ugovora za izradu i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a.

Javni poziv

Svim apotekama za dostavljanje prijava u svrhu uspostavljanja ugovornog odnosa sa Zavodom zdravstvenog osiguranja USK-a.

Javni oglas

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Kontakt forma za primjedbe, pohvale i sugestije

037 222 971

Ulica 5 Korpusa broj 10, 77 000 Bihać

Email: info@zzousk.ba