Neposredno učešće i premija
Učešće osigurana lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite plaćaju u vidu premije, umjesto plaćanja učešća za svaku pojedinačnu uslugu za koju je odlukom utvrđen iznos neposrednog učešća.
Detaljno
Digitalne potvrde o vakcinaciji osiguranih lica USK-a
Od 25.08.2021. godine osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona u mogućnosti su putem odgovarajuće aplikacije preuzimati potvrde o vakcinaciji u digitalnoj formi.
Detaljno
Elektronska zdravstvena legitimacija
Elektronska zdravstvena legitimacija (eLegitimacija) je kartica kojom je u potpunosti zamijenjena ranije korištena papirna zdravstvena knjižica. Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona je proces zamjene papirnih zdravstvenih knjižica novim elektronskim zdravstvenim legitimacijama započeo 2017. godine.
Detaljno
Previous
Next

Novosti i obavijesti

Ponovni javni poziv

Za dostavu ponuda za realizaciju Programa tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama van područja kantona za 2022. godinu.

Javni poziv

Za dostavu ponuda za pruzanje zdravstvene usluge osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a.

Javni poziv

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje zdravstvene usluge osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona.

Javni poziv

Za dostavu ponuda za pružanje usluga fizikalne i medicinske rehabilitacije koje će se pružiti u zdravstvenim ustanovama van područja Unsko-sanskog kantona.

Javni poziv

Za dostavu ponuda za pružanje stomatoloških usluga u općoj anesteziji za osobe sa posebnim potrebama na području Unsko-sanskog kantona.

Javni poziv

Za dostavu ponuda za realizaciju programa stomatološko – specijalističke zdravstvene zaštite za djelatnost oralna hirurgija.

Kontakt forma za primjedbe, pohvale i sugestije

037 222 971

Ulica 5 Korpusa broj 10, 77 000 Bihać

Email: info@zzousk.ba