Neposredno učešće i premija
Učešće osigurana lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite plaćaju u vidu premije, umjesto plaćanja učešća za svaku pojedinačnu uslugu za koju je odlukom utvrđen iznos neposrednog učešća.
Detaljno
Biomedicinski potpomognuta oplodnja
Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona obaviješten je od strane Federalnog ministarstva zdravstva na nova zakonska rješenja po pitanju finansiranja i liječenja neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom.
Detaljno
Elektronska zdravstvena legitimacija
Elektronska zdravstvena legitimacija (eLegitimacija) je kartica kojom je u potpunosti zamijenjena ranije korištena papirna zdravstvena knjižica. Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona je proces zamjene papirnih zdravstvenih knjižica novim elektronskim zdravstvenim legitimacijama započeo 2017. godine.
Detaljno
Previous slide
Next slide

Novosti i obavijesti

Javni poziv

Poziv za dostavu ponuda za pružanje zdravstvene usluge ESWL osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a

Javni poziv

Za učešće u programu sufinansiranja nabavke bezglutenske i specijalne hrane

Javni poziv

Za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinansiranje nabavke aparata i pripadajućih senzora za kontinuirano mjerenje šećera u krvi osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a.

Obračun sredstava u zdravstvu za 2022. godinu

Radi primjene člana 100a Zakona o zdravstvenom osiguranju, a  u svrhu kompletiranja podataka za obračun ukupnog utroška sredstava u zdravstvu Unsko-sanskog kantona i FBiH Zavod zdravstvenog

Ponovni javni poziv

Ponovni javni poziv apotekama za dostavljanje prijava u svrhu uspostavljanja ugovornog odnosa sa ZZO USK-a.

Javni poziv

Za dostavljanje prijava u svrhu zaključenja ugovora za izradu i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim licima ZZO USK-a.

Kontakt forma za primjedbe, pohvale i sugestije

037 222 971

Ulica 5 Korpusa broj 10, 77 000 Bihać

Email: info@zzousk.ba