Premija
Učešće osigurana lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite plaćaju u vidu premije, umjesto plaćanja učešća za svaku pojedinačnu uslugu za koju je odlukom utvrđen iznos neposrednog učešća. Osigurano lice Zavoda za koje obveznik obračuna i uplate doprinosa vrši redovnu uplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje i koje ima eLegitimaciju može izvršiti uplatu premije osiguranja u cijelosti ili u ratama.
Detaljno
Elektronska zdravstvena legitimacija
Elektronska zdravstvena legitimacija (eLegitimacija) je kartica kojom je u potpunosti zamijenjena ranije korištena papirna zdravstvena knjižica. Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona je proces zamjene papirnih zdravstvenih knjižica novim elektronskim zdravstvenim legitimacijama započeo 2017. godine.
Detaljno
Previous
Next

Novosti i obavijesti

Kontakt forma za primjedbe, pohvale i sugestije