Digitalne potvrde o vakcinaciji osiguranih lica USK-a
Od 25.08.2021. godine osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona u mogućnosti su putem odgovarajuće aplikacije preuzimati potvrde o vakcinaciji u digitalnoj formi.
Detaljno
Elektronska zdravstvena legitimacija
Elektronska zdravstvena legitimacija (eLegitimacija) je kartica kojom je u potpunosti zamijenjena ranije korištena papirna zdravstvena knjižica. Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona je proces zamjene papirnih zdravstvenih knjižica novim elektronskim zdravstvenim legitimacijama započeo 2017. godine.
Detaljno
Previous
Next

Novosti i obavijesti

Javni poziv

Za podnošenje prijava za zaključenje ugovora za nabavku i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim licima ZZO USK-a.

Javni oglas

Javni oglas za prijem u radni odnos: Stručni saradnik za medicinske poslove, na neodređeno vrijeme Referent za prijem i otpremu pošte i poslove arhive, na neodređeno

Javni poziv

Za podnošenje prijava za zaključenje ugovora za nabavku i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim licima.

Javni poziv

Za podnošenje prijava za zaključenje ugovora za nabavku i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim licima.

Kontakt forma za primjedbe, pohvale i sugestije

037 222 971

Ulica 5 Korpusa broj 10, 77 000 Bihać

Email: info@zzousk.ba