Elektronska zdravstvena legitimacija
Elektronska zdravstvena legitimacija (eLegitimacija) je kartica kojom je u potpunosti zamijenjena ranije korištena papirna zdravstvena knjižica. Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona je proces zamjene papirnih zdravstvenih knjižica novim elektronskim zdravstvenim legitimacijama započeo 2017. godine.
Detaljno
Previous
Next

Učešće osigurana lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite plaćaju u vidu premije, umjesto plaćanja učešća za svaku pojedinačnu uslugu za koju je odlukom utvrđen iznos neposrednog učešća.
Racun za uplatu premije: 3385002200716422

Novosti i obavijesti

Javni poziv

Za dostavu ponuda za realizaciju programa stomatološko – specijalističke zdravstvene zaštite za djelatnost oralna hirurgija.

Javni poziv

Za nabavku zdravstvenih usluga primarnog i sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite na području Unsko – sanskog

Javni poziv

Za učešće u programu sufinansiranja nabavke bezglutenske i specijalne hrane.

Javni poziv

Za učešće u postupku sufinansiranja biomedicinski potpomognute oplodnje za 2021. godinu.

Kontakt forma za primjedbe, pohvale i sugestije