Prijevoz i putni troškovi

PRAVO NA NAKNADU TROŠKOVA PRIJEVOZA OSIGURANIM LICIMA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA UNSKO-SANSKOG KANTONA

Zakonom o zdravstvenom osiguranju („Službene  novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br.: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) u članovima od 48. do 51. utvrđeno je pravo osiguranih lica na naknadu putnih troškova u vezi korištenja zdravstvene zaštite u slučajevima kada je isto  upućeno u zdravstvenu ustanovu van mjesta prebivališta, a  nisu ispunjeni  uvjeti za korištenja prijevoza kolima hitne medicinske pomoći.

U skladu sa odredbama Zakona o zdavstvenom osigruanju naknada putnih troškova osiguranom licu pripada za najkraću udaljenost do zdravstvene ustanove u koju je upućeno i to u visini troškova prijevoza javnim prijevoznim sredstvom.

Pravo na naknadu putnih troškova ima i pratilac osigurane osobe ako je osiguranoj osobi po mišljenju doktora medicine neophodan pratilac za vrijeme putovanja.

Ukoliko zdravstveno stanje osiguranog lica koje je upućeno na liječenje u zdravstvene ustanove van područja kantona nema indikacija za odobrenje prijevoza sanitetskim vozilom, a zbog općeg stanja ne može koristiti javni prevoz, može se odobriti prevoz putničkim vozilom hitne medicinske pomoći.

Prijevoz sanitetskim vozilom i putničkim vozilom hitne medicinske pomoći obavljaju ugovorne zdravstvene ustanove.“

Odlukama Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona broj: 01-37-5408/19 od 26.09.2019. godine i Odluka broj: 03-37-5408-1/19 od 14.02.2019. godine su utvrđeni  uslovi, način i postupak ostvarivanja naknade putnih troškova osiguranih lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona u vezi korištenja zdravstvene zaštite van područja Kantona i u inostranstvu kao i visina naknade putnih troškova, te pravo na prijevoz sanitetskim vozilom i putničkim vozilom hitne medicinske pomoći.

ODLUKA O NAKNADI TROŠKOVA PRIJEVOZA OSIGURANIM LICIMA ZAVODA U VEZI KORIŠTENE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA VAN PODRUČJA USK-a
– ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADI TROŠKOVA PRIJEVOZA OSIGURANIM LICIMA ZAVODA U VEZI KORIŠTENE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA VAN PODRUČJA USK-a