Ortopedska pomagala

Osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko sanskog kantona imaju pravo na ortopedska i druga pomagala i endoproteze utvrđena u Listi pomagala. U medicinski indiciranim slučajevima ovlašteni ljekar predlaže nabavku ili izradu pomagala sa Liste, na propisanom obrazcu. Prijedlog za nabavku ili izradu pomagala se ovjerava u mjesno nadležnoj poslovnici u roku od 30 dana. Nabavka ili izrada pomagala se vrši kod ugovornih isporučitelja.

Važeći propisi:

–  LISTA ORTOPEDSKIH POMAGALA (SLUŽBENI GLASNIK OD 19.11.2021. GODINE)
PRIVREMENO UPUTSTVO O NAČINU I POSTUPKU ZA ODOBRAVANJE IZDAVANJA ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA, ZUBNOPROTETSKE POMOĆI I ZUBNOPROTETSKIH NADOMJESTAKA KOJI SE OBEZBJEĐUJU U ZZO USK-a
– IZMJENE I DOPUNE PRIVREMENOG UPUTSTVA O NAČINU I POSTUPKU ZA ODOBRAVANJE IZDAVANJA ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA, ZUBNOPROTETSKE POMOĆI I ZUBNOPROTETSKIH NADOMJESTAKA KOJI SE OBEZBJEĐUJU U ZZO USK-a
– IZMJENE I DOPUNE PRIVREMENOG UPUTSTVA O NAČINU I POSTUPKU ZA ODOBRAVANJE IZDAVANJA ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA, ZUBNOPROTETSKE POMOĆI I ZUBNOPROTETSKIH NADOMJESTAKA KOJI SE OBEZBJEĐUJU U ZZO USK-a
– ODLUKA ORTOPEDSKA POMAGALA

Propisi koji nisu na snazi:

– AKTIVNA LISTA ORTOPEDSKIH POMAGALA
PRIVREMENO UPUTSTVO O NAČINU I POSTUPKU ZA ODOBRAVANJE IZDAVANJA ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA, ZUBNOPROTETSKE POMOĆI I ZUBNOPROTETSKIH NADOMJESTAKA KOJI SE OBEZBJEĐUJU U ZZO USK-a
– IZMJENE I DOPUNE PRIVREMENOG UPUTSTVA O NAČINU I POSTUPKU ZA ODOBRAVANJE IZDAVANJA ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA, ZUBNOPROTETSKE POMOĆI I ZUBNOPROTETSKIH NADOMJESTAKA KOJI SE OBEZBJEĐUJU U ZZO USK-a