You are currently viewing Obračun sredstava u zdravstvu za 2020. godinu

Obračun sredstava u zdravstvu za 2020. godinu

  • Post author:
  • Post category:Arhiva

Radi primjene člana 100a Zakona o zdravstvenom osiguranju, a  u svrhu kompletiranja podataka za obračun ukupnog utroška sredstava u zdravstvu Unsko-sanskog kantona i FBiH Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona je javnim zdravstvenim ustanovama na području kantona, privatnim zdravstvenim ustanovama, privatnim ordinacijama i zdravstvenim radnicima koji obavljaju djelatnost izvan punog radnog vremena na području kantona, dostavio obrasce za obračun sredstava u zdravstvu, kao i Izvod iz Uputstva za izradu obračuna sredstava u zdravstvu za 2020. godinu.

Ustanove su dužne da popunjene obrasce dostave ovom Zavodu najkasnije do 15.03.2021. godine.

Od ove godine Obrasci i Uputstvo se mogu preuzeti i direktno na dole postavljenim linkovima: