Novosti i obavijesti

Javni oglas

Javni oglas za prijem u radni odnos: Stručni saradnik za medicinske poslove, na neodređeno vrijeme..

Javni poziv

Za podnošenje prijava za zaključenje ugovora za nabavku i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim..

Javni poziv

Za podnošenje prijava za zaključenje ugovora za nabavku i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim..

Javni poziv

Za dostavljanje prijava u svrhu zaključenja ugovora za izradu i isporuku ortopedskih i drugih pomagala..

Javni poziv

Za pružanje stomatoloških usluga u općoj anesteziji za osobe s posebnim potrebama na području Unsko-sanskog..

Javni poziv

Za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na sufinansiranje nabavke aparata i pripadajućih senzora za kontinuirano..

Javni poziv

Za podnošenje prijava za zaključenje ugovora za nabavku i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim..

Javni poziv

Za podnošenje prijava za zaključenje ugovora za nabavku i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim..

Javni poziv

Za podnošenje prijava za zaključenje ugovora za nabavku i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim..

Ponovni javni poziv

Za učešće u programu sufinansiranja nabavke potrošnog materijala (kanila, šprica, aspiracioni sistemi i sterilne komprese)..

Javni poziv

Za dostavu ponuda za realizaciju Programa tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama van područja..

Javni poziv

Za dostavu ponuda za pružanje usluga fizikalne i medicinske rehabilitacije koje će se pružati u..

Javni poziv

Svim apotekama za dostavljanje prijava u svrhu uspostavljanja ugovornog odnosa sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Unsko..

Javni poziv

Za učešće u programu sufinansiranja nabavke potrošnog materijala (kanila, šprica, aspiracioni sistemi i sterilne komprese)..

Javni poziv

Za dostavu ponuda za realizaciju programa stomatološko – specijalističke zdravstvene zaštite za djelatnost oralna hirurgija.

Javni poziv

Za nabavku zdravstvenih usluga primarnog i sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite na području Unsko – sanskog..

Javni poziv

Za učešće u programu sufinansiranja nabavke bezglutenske i specijalne hrane.

Javni poziv

Za učešće u postupku sufinansiranja biomedicinski potpomognute oplodnje za 2021. godinu.

Javni poziv

U skladu s članom 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora za nabavku usluga iz Aneksa..