Na osnovu člana 14. stav 1., člana 18. stav 1., člana 87., stav 2, člana 88 i 89. Zakona o javnim nabavkama („ Službeni glasnik BIH“, broj 39/14), a u vezi sa članom 33. Stav1. alineja 15. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona (Sl. Glasnik USK-a broj 12/15) i Planom…
Utorak, 15 Svibanj 2018 13:11

Odluka o pokretanju postupka nabavke

Na osnovu člana 14. stav 2. alineja a), člana 18. stav 1. i člana 25. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“, broj 39/14), a u skladu sa članom 33. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik USK-a“, broj : 12/15) i Planom nabavki za 2018. godinu, direktor Zavoda…
Na osnovu člana 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BIH“ broj 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), člana 9. Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, zubnoprotetske pomoći i zubnoprotetskih nadomjestaka koji se obezbjeđuju u Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko – sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona…
Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, 39/14), člana 6. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 104/14), a u vezi sa ćlanom 37. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj:…
Stranica 1 od 12