You are currently viewing Javni poziv

Javni poziv

U skladu s članom 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora za nabavku usluga iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 66/16), sačinjeni su dole navedeni Javni pozivi.