eLegitimacija

Elektronska zdravstvena legitimacija (eLegitimacija) je kartica kojom je u potpunosti zamijenjena ranije korištena papirna zdravstvena knjižica. Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona je proces zamjene papirnih zdravstvenih knjižica novim elektronskim zdravstvenim legitimacijama započeo 2017. godine.

Elektronska zdravstvena legitimacija, pored toga što nosi opće podatke o osiguranom licu, služi i za pristup ostalim podacima poput podataka o statusu zdravstvenog osiguranja i uplaćenoj premiji osiguranja.

eLegitimaciju osigurana lica mogu nesmetano koristiti u svim ugovornim zdravstvenim ustanovama (domovi zdravlja i bolnice), apotekama i drugim subjektima s kojima Zavod ima uspostavljen ugovorni odnos.

Elektronska zdravstvena legitimacija je pogodnost za osigurana lica. Njenim uvođenjem je prestala potreba za fizičkim posjetama poslovnicama Zavoda radi ovjere  statusa osiguranja.

Zahtjev za izdavanje elektronske zdravstvene legitimacije osigurana lica mogu podnijeti u poslovnici Zavoda u mjestu prebivališta (svi gradovi i općine u Unsko-sanskom kantonu).  

U poslovnici Zavoda je potrebno popuniti zahtjev za izdavanje elektronske zdravstvene legitimacije, a zatim i uplatiti naknadu od 2,00 KM za izdavanje iste.

Elektronska zdravstvene legitimacija se izrađuje u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, a osigurano lice istu preuzima u poslovnici u kojoj je i podnio zahtjev za izdavanje.

 – ODLUKA O SADRŽAJU I OBLIKU ELEKTRONSKE ZDRAVSTVENE LEGITIMACIJE