Digitalne potvrde o vakcinaciji osiguranih lica USK-a

Od 25.08.2021. godine osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona u mogućnosti su putem odgovarajuće aplikacije preuzimati potvrde o vakcinaciji u digitalnoj formi.

Potvrdu/certifikat je moguće preuzeti putem ovog LINKA.

Mogućnost preuzimanja potvrde o vakcinaciji zavisi isključivo od toga da li su podaci o vakcinaciji uneseni u informacioni sistem od strane zdravstvenih radnika u ordinaciji gdje je pružena usluga, odnosno na punktu vakcinacije.

Podaci se ažuriraju kontinuirano u skladu s dinamikom upisa u informacioni sistem, te je moguće da neki dokument (potvrda) trenutno nije dostupan.

Osim za osigurana lica vakcinisana u Unsko-sanskom kantonu, preuzimanje potvrda će biti omogućeno i osiguranim licima koja su se vakcinisala izvan Unsko-sanskog kantona, odnosno van Bosne i Hercegovine, a koji su dostavili validne dokumente te vakcinacije nadležnoj službi doma zdravlja u mjestu prebivališta.

Potvrda o vakcinaciji je dostupna samo za one građane koji su primili obje doze vakcine.

QR kod koji se nalazi na potvrdi omogućava online provjeru autentičnosti dokumenta i dovoljno je isti skenirati kamerom mobilnog telefona (ili bilo kojim skenerom) kako bi se prikazao online link za provjeru navedenog dokumenta. Skeniranjem QR koda i otvaranjem linka koji on prikazuje vrši se uvid u online potvrdu o vakcinaciji.

Potvrda o vakcinaciji je izrađena u skladu sa okvirnim smjernicama Evropske unije i ista se može provjeriti online u stvarnom vremenu, a da li će isti biti prihvaćen na graničnim prelazima kao validan dokument, zavisit će isključivo od odluke države u koju se putuje. Obzirom da Bosna i Hercegovina nije članica Evropske unije i nije potpisnik Sporazuma o EU COVID pasošu, građani se upućuju da prije putovanja provjere uslove za ulazak u zemlju u koju putuju i validnu dokumentaciju u pogledu prihvatljivosti potvrde, izdavaoca potvrde i vrste vakcine kojom je osoba vakcinisana.

Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona je izradu digitalne potvrde o vakcinaciji i korištenje odgovarajuće aplikacije omogućio u saradnji s implementatorom zdravstvenog informacionog sistema u Unsko-sanskom kantonu (Medit d.o.o. Sarajevo), a postupajući po Odluci Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-3367/2021 od 21.07.2021. godine.