Javni poziv

 • Post author:

Za podnošenje prijava za zaključenje ugovora za nabavku i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a. Javni poziv ortopedska pomagala 2Download Izmjene Javnog pozivaDownload Obrazac -…

Javni poziv

 • Post author:

Za podnošenje prijava za zaključenje ugovora za nabavku i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a. Javni poziv ortopedska pomagala 1Download Izmjene Javnog pozivaDownload Obrazac -…

Ponovni javni poziv

 • Post author:

Za učešće u programu sufinansiranja nabavke potrošnog materijala (kanila, šprica, aspiracioni sistemi i sterilne komprese) osiguranim licima koja koriste specijalnu hranu uz ciljanu dijagnozu. Ponovni javni poziv - Sufinansiranje nabavke…

Javni poziv

 • Post author:

Za dostavu ponuda za realizaciju Programa tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama van područja Unsko - sanskog kantona. Javni poziv - Tercijarni nivo zdravstvenih uslugaDownload

Javni poziv

 • Post author:

Za dostavu ponuda za pružanje usluga fizikalne i medicinske rehabilitacije koje će se pružati u zdravstvenim ustanovama van područja Unsko - sanskog kantona. Javni poziv Fizikalna rehabilitacija van kantona 2021Download

Javni poziv

 • Post author:

Svim apotekama za dostavljanje prijava u svrhu uspostavljanja ugovornog odnosa sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Unsko - sanskog kantona. Javni poziv - ApotekeDownload PrilogDownload Izmjene Javnog pozivaDownload

Javni poziv

 • Post author:

Za učešće u programu sufinansiranja nabavke potrošnog materijala (kanila, šprica, aspiracioni sistemi i sterilne komprese) osiguranim licima koja koriste specijalnu hranu uz ciljanu dijagnozu. Javni poziv - Sufinansiranje nabavke potrošnog…

Javni poziv

 • Post author:

Za dostavu ponuda za realizaciju programa stomatološko - specijalističke zdravstvene zaštite za djelatnost oralna hirurgija. Javni poziv - Oralna hirurgija 2021Download

Javni poziv

 • Post author:

Za nabavku zdravstvenih usluga primarnog i sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite na području Unsko - sanskog kantona. Javni pozivDownload

Javni poziv

 • Post author:

Za učešće u programu sufinansiranja nabavke bezglutenske i specijalne hrane. Javni poziv - Bezglutenska i specijalna hranaDownload

Javni poziv

 • Post author:

Za učešće u postupku sufinansiranja biomedicinski potpomognute oplodnje za 2021. godinu. Javni poziv - biomedicinski potpomognuta oplodnjaDownload

Javni poziv

 • Post author:

U skladu s članom 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora za nabavku usluga iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 66/16), sačinjeni su dole…