Javni poziv

 • Post author:

Javni poziv za podnišenje prijava za zaključenje ugovora za nabavku i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim licima (potrošni materijal za inzulinske pumpe) Javni pozivDownload

Ponovni Javni poziv

 • Post author:

Ponovni Javni poziv za dostavljanje prijava u svrhu zaključenja ugovora za izradu i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona (Proteze) Ponovni Javni pozivDownload

Javni poziv

 • Post author:

Javni poziv za dostavljanje prijava u svrhu zaključenja ugovora za izradu i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim licima ZZO USK-a. Javni poziv za dostavljanje prijava u svrhu zaključenja ugovora…

Javni poziv

 • Post author:

Javni poziv za podnošenje prijava za zaključenje ugovora za nabavku i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim licima. Javni poziv za podnošenje prijava za zaključenje ugovora za nabavku i isporuku…

Javni poziv

 • Post author:

Za otkup i uništenje papirnog otpada pogodnog za reciklažu. Javni poziv otkup papiraDownload

Javni poziv

 • Post author:

Apotekama za dostvaljanje prijava u svrhu uspostavljanja ugovornog odnosa sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Javni poziv apotekeDownload

Javni poziv

 • Post author:

Svim apotekama za dostavljanje prijava u svrhu uspostavljanja ugovornog odnosa sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Unsko - sanskog kantona. Javni poziv - apotekeDownload

Javni poziv

 • Post author:

Poziv za dostavu ponuda za pružanje zdravstvene usluge ESWL osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a Poziv za dostavu ponuda-ESWLDownload

Javni poziv

 • Post author:

Za učešće u programu sufinansiranja nabavke bezglutenske i specijalne hrane Javni poziv za učešće u programu sufinansiranja nabvake bezglutenska i specijalne hraneDownload

Javni poziv

 • Post author:

Za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinansiranje nabavke aparata i pripadajućih senzora za kontinuirano mjerenje šećera u krvi osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a. Nabavka aparata i pripadajućih senzoraDownload

Ponovni javni poziv

 • Post author:

Ponovni javni poziv apotekama za dostavljanje prijava u svrhu uspostavljanja ugovornog odnosa sa ZZO USK-a. Ponovni javni poziv apotekeDownload

Javni poziv

 • Post author:

Za dostavljanje prijava u svrhu zaključenja ugovora za izradu i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim licima ZZO USK-a. Javni poziv_Download

Javni poziv

 • Post author:

Za dostavljanje prijava u svrhu zaključenja ugovora za nabavku i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a (potrošni materijal za inzulinske pumpe - šifra pomagala 222).…

Ponovni javni poziv

 • Post author:

Svim apotekama za dostavljanje prijava u svrhu uspostavljanja ugovornog odnosa sa ZZO USK-a. Ponovni javni pozivDownload

Javni poziv

 • Post author:

Za dostavu ponuda za pružanje usluga sistematskog ljekarskog pregleda radnika Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a. Javni poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga sistematskog ljekarskog pregledaDownload

Javni poziv

 • Post author:

Za podnošenje prijava u svrhu zaključenja ugovora za nabavku i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a. Izmjene i dopuneDownload Javni poziv-za podnošenje prijava za zaključenje…

Javni poziv

 • Post author:

Za podnošenja prijava u svrhu zaključenja ugovora za nabavku i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a. Izmjene i dopune javnog pozivaDownload Javni poziv za podnošenje…

Javni poziv

 • Post author:

Za dostavljanje prijava u svrhu zaključenja ugovora za izradu i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a. Javni poziv za dostavljanje prijava u svrhu zaključenja ugovora…

Javni poziv

 • Post author:

Svim apotekama za dostavljanje prijava u svrhu uspostavljanja ugovornog odnosa sa Zavodom zdravstvenog osiguranja USK-a. Javni poziv apotekeDownload

Ponovni javni poziv

 • Post author:

Za dostavu ponuda za realizaciju Programa tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama van područja kantona za 2022. godinu. Ponovni javni pozivDownload Odluka o obustavi postupkaDownload OdlukaDownload