Biomedicinski potpomognuta oplodnja

Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona obaviješten je dana 28.12.2022. godine aktom broj: 02-33-7981/22 od strane  Federalnog ministarstva zdravstva na nova zakonska rješenja po pitanju finansiranja liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom da su zakonske izmjene na snazi od 01.01.2023. godine, te shodno istim novi zahtjevi će se podnositi nadležnom Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, koji će oformiti svoje povjerenstvo na temelju Zakona i novog Pravilnika o opsegu prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju iz sredstava budžeta Federacije, način formiranja  cijene pojedinačnih postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje, kriteriji i načini ugovaranja, kao i druga pitanja od značaja za provođenje biomedicinski pomognute oplodnje.

U skladu sa navedenim potrebno je da se obratite zahjevom prema nadležnom Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, a obzirom na nova zakonska rješenja odnosno izmijenjene odredbe Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski pomognutom oplodnjom ( „ Službene novine FbiH“  broj: 59/18 i 44/22).

– ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE