Javni oglas

 • Post author:

Javni oglas za prijem u radni odnos: Stručni saradnik za medicinske poslove, na neodređeno vrijemeReferent za prijem i otpremu pošte i poslove arhive, na neodređeno vrijemeReferent za INO osiguranja u…

Odluka o poništenju Javnog oglasa

 • Post author:

Poništava se Javni oglas za prijem u radni odnos na mjesto Stručni saradnik za medicinske poslove. Poništenje Javnog oglasaDownload

Javni poziv

 • Post author:

Za podnošenje prijava za zaključenje ugovora za nabavku i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim licima. Javni pozivDownload Obrazac - mjenična izjava i potvrdaDownload

Javni poziv

 • Post author:

Za podnošenje prijava za zaključenje ugovora za nabavku i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim licima. Javni pozivDownload Obrazac - mjenična izjava i potvrdaDownload

Javni poziv

 • Post author:

Za dostavljanje prijava u svrhu zaključenja ugovora za izradu i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a. Javni pozivDownload Obrazac - mjenična izjava i potvrdaDownload

Javni poziv

 • Post author:

Za pružanje stomatoloških usluga u općoj anesteziji za osobe s posebnim potrebama na području Unsko-sanskog kantona. Javni poziv stomatološka u općoj anesteziji 2021Download

Odluka o poništenju Javnog poziva

 • Post author:

Odluku o poništenju Javnog poziva za podnošenje prijava za zaključenje ugovora za nabavku i isporuku ortopedskih pomagala osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a broj: 03/1-49/4341/21 od 30.07.2021. godine, 03/1-49-4305-1/21 od…

Odluka o poništenju Javnog poziva

 • Post author:

Odluku o poništenju Javnog poziva za podnošenje prijava za zaključenje ugovora za nabavku i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim licima broj: 03/1-49/4305/21 od 29.07.2021. godine, 03/1-49-4305-1/21 od 04.08.2021. godine.…

Odluka o poništenju Javnog poziva

 • Post author:

Odluka o poništenju Javnog poziva za dostavljaje prijava u svrhu zaključenja ugovora za izradu i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a broj: 03/1-49/4306/21 od 29.07.2021.…

Javni poziv

 • Post author:

Za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na sufinansiranje nabavke aparata i pripadajućih senzora za kontinuirano mjerenje šećera u krvi osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a. Javni poziv - za podnošenje…

Ponovni Javni poziv za apoteke

 • Post author:

Svim apotekama za dostavljanje prijava u svrhu uspostavljanja ugovornog odnosa sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Usnko - sanskog kantona Ponovni Javni pozivDownload

Javni poziv

 • Post author:

Za podnošenje prijava za zaključenje ugovora za nabavku i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a. Javni poziv ortopedska pomagala 3Download Izmjena Javnog pozivaDownload Obrazac -…

Javni poziv

 • Post author:

Za podnošenje prijava za zaključenje ugovora za nabavku i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a. Javni poziv ortopedska pomagala 2Download Izmjene Javnog pozivaDownload Obrazac -…

Javni poziv

 • Post author:

Za podnošenje prijava za zaključenje ugovora za nabavku i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a. Javni poziv ortopedska pomagala 1Download Izmjene Javnog pozivaDownload Obrazac -…

Ponovni javni poziv

 • Post author:

Za učešće u programu sufinansiranja nabavke potrošnog materijala (kanila, šprica, aspiracioni sistemi i sterilne komprese) osiguranim licima koja koriste specijalnu hranu uz ciljanu dijagnozu. Ponovni javni poziv - Sufinansiranje nabavke…

Javni poziv

 • Post author:

Za dostavu ponuda za realizaciju Programa tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama van područja Unsko - sanskog kantona. Javni poziv - Tercijarni nivo zdravstvenih uslugaDownload

Javni poziv

 • Post author:

Za dostavu ponuda za pružanje usluga fizikalne i medicinske rehabilitacije koje će se pružati u zdravstvenim ustanovama van područja Unsko - sanskog kantona. Javni poziv Fizikalna rehabilitacija van kantona 2021Download

Javni poziv

 • Post author:

Svim apotekama za dostavljanje prijava u svrhu uspostavljanja ugovornog odnosa sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Unsko - sanskog kantona. Javni poziv - ApotekeDownload PrilogDownload Izmjene Javnog pozivaDownload

Javni poziv

 • Post author:

Za učešće u programu sufinansiranja nabavke potrošnog materijala (kanila, šprica, aspiracioni sistemi i sterilne komprese) osiguranim licima koja koriste specijalnu hranu uz ciljanu dijagnozu. Javni poziv - Sufinansiranje nabavke potrošnog…