Obračun sredstava u zdravstvu za 2022. godinu

 • Post author:

Radi primjene člana 100a Zakona o zdravstvenom osiguranju, a  u svrhu kompletiranja podataka za obračun ukupnog utroška sredstava u zdravstvu Unsko-sanskog kantona i FBiH Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona je…

Ponovni javni poziv

 • Post author:

Ponovni javni poziv apotekama za dostavljanje prijava u svrhu uspostavljanja ugovornog odnosa sa ZZO USK-a. Ponovni javni poziv apotekeDownload

Javni poziv

 • Post author:

Za dostavljanje prijava u svrhu zaključenja ugovora za izradu i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim licima ZZO USK-a. Javni poziv_Download

Javni poziv

 • Post author:

Za dostavljanje prijava u svrhu zaključenja ugovora za nabavku i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a (potrošni materijal za inzulinske pumpe - šifra pomagala 222).…

Ponovni javni poziv

 • Post author:

Svim apotekama za dostavljanje prijava u svrhu uspostavljanja ugovornog odnosa sa ZZO USK-a. Ponovni javni pozivDownload

Javni oglas

 • Post author:

Javni oglas za prijem u radni odnos Javni oglasDownload

Javni poziv

 • Post author:

Za dostavu ponuda za pružanje usluga sistematskog ljekarskog pregleda radnika Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a. Javni poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga sistematskog ljekarskog pregledaDownload

Javni poziv

 • Post author:

Za podnošenje prijava u svrhu zaključenja ugovora za nabavku i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a. Izmjene i dopuneDownload Javni poziv-za podnošenje prijava za zaključenje…

Javni poziv

 • Post author:

Za podnošenja prijava u svrhu zaključenja ugovora za nabavku i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a. Izmjene i dopune javnog pozivaDownload Javni poziv za podnošenje…

Javni poziv

 • Post author:

Za dostavljanje prijava u svrhu zaključenja ugovora za izradu i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a. Javni poziv za dostavljanje prijava u svrhu zaključenja ugovora…

Javni poziv

 • Post author:

Svim apotekama za dostavljanje prijava u svrhu uspostavljanja ugovornog odnosa sa Zavodom zdravstvenog osiguranja USK-a. Javni poziv apotekeDownload

Javni oglas

 • Post author:

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme. Javni oglas za prijem u radni odnosDownload

Ponovni javni poziv

 • Post author:

Za dostavu ponuda za realizaciju Programa tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama van područja kantona za 2022. godinu. Ponovni javni pozivDownload Odluka o obustavi postupkaDownload OdlukaDownload

Javni poziv

 • Post author:

Za dostavu ponuda za pruzanje zdravstvene usluge osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a. Javni-poziv-eswlDownload

Javni poziv

 • Post author:

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje zdravstvene usluge osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Javni poziv eswlDownload Ispravka javnog poziza ESWLDownload

Javni poziv

 • Post author:

Za dostavu ponuda za pružanje usluga fizikalne i medicinske rehabilitacije koje će se pružiti u zdravstvenim ustanovama van područja Unsko-sanskog kantona. Javni poziv fizikalna i medicinska rehabilitacijaDownload

Javni poziv

 • Post author:

Za dostavu ponuda za pružanje stomatoloških usluga u općoj anesteziji za osobe sa posebnim potrebama na području Unsko-sanskog kantona. Javni poziv stomatološke usluge u općoj anestezijiDownload

Javni poziv

 • Post author:

Za dostavu ponuda za realizaciju programa stomatološko - specijalističke zdravstvene zaštite za djelatnost oralna hirurgija. Javni poziv stomatološko specijalistička zdravstvena zaštitaDownload

Javni poziv

 • Post author:

Za dostavu ponuda za realizaciju Programa tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama van područja kantona za 2022. godinu. javni poziv usluge tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite 2022Download Izmjena i dopune…

Javni poziv

 • Post author:

Za nabavku zdravstvenih usluga primarnog i sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite na području Unsko-sanskog kantona. Javni poziv ugovaranje zdravstvenih usluga primarnog i sekundarnaog nivoa u USK 2022Download