Obračun sredstava u zdravstvu za 2023. godinu

 • Post author:

Radi primjene člana 100a Zakona o zdravstvenom osiguranju, a  u svrhu kompletiranja podataka za obračun ukupnog utroška sredstava u zdravstvu Unsko-sanskog kantona i FBiH Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona je…

Javni oglas

 • Post author:

Javni oglas za prijem u radni odnos. Javni oglas za prijem u radni odnosDownload

Javni poziv

 • Post author:

Javni poziv za podnišenje prijava za zaključenje ugovora za nabavku i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim licima (potrošni materijal za inzulinske pumpe) Javni pozivDownload

Ponovni Javni poziv

 • Post author:

Ponovni Javni poziv za dostavljanje prijava u svrhu zaključenja ugovora za izradu i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona (Proteze) Ponovni Javni pozivDownload

Javni poziv

 • Post author:

Javni poziv za dostavljanje prijava u svrhu zaključenja ugovora za izradu i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim licima ZZO USK-a. Javni poziv za dostavljanje prijava u svrhu zaključenja ugovora…

Javni poziv

 • Post author:

Javni poziv za podnošenje prijava za zaključenje ugovora za nabavku i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim licima. Javni poziv za podnošenje prijava za zaključenje ugovora za nabavku i isporuku…

Javni oglas

 • Post author:

Javni oglas za prijem u radni odnos. Javni oglas za prijem u radni odnosDownload

Odluka o poništenju Javnog oglasa

 • Post author:

Poništava se javni poziv za prijem u radni odnos Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko - sanskog kantona broj 02-30-10-4385/23 i 02-30-10-4345/23. Odluka o poništenju Javnog oglasaDownload

Javni oglas

 • Post author:

Javni oglas za prijem u radni odnos Javni oglas za prijem u radni odnosDownload

Javni oglas

 • Post author:

Javni oglas za prijem u radni odnos Javni oglas za prijem u radni odnosDownload

Javni poziv

 • Post author:

Za otkup i uništenje papirnog otpada pogodnog za reciklažu. Javni poziv otkup papiraDownload

Javni poziv

 • Post author:

Apotekama za dostvaljanje prijava u svrhu uspostavljanja ugovornog odnosa sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Javni poziv apotekeDownload

Javni poziv

 • Post author:

Svim apotekama za dostavljanje prijava u svrhu uspostavljanja ugovornog odnosa sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Unsko - sanskog kantona. Javni poziv - apotekeDownload

Javni poziv

 • Post author:

Poziv za dostavu ponuda za pružanje zdravstvene usluge ESWL osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a Poziv za dostavu ponuda-ESWLDownload

Javni poziv

 • Post author:

Za učešće u programu sufinansiranja nabavke bezglutenske i specijalne hrane Javni poziv za učešće u programu sufinansiranja nabvake bezglutenska i specijalne hraneDownload

Javni poziv

 • Post author:

Za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinansiranje nabavke aparata i pripadajućih senzora za kontinuirano mjerenje šećera u krvi osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a. Nabavka aparata i pripadajućih senzoraDownload

Obračun sredstava u zdravstvu za 2022. godinu

 • Post author:

Radi primjene člana 100a Zakona o zdravstvenom osiguranju, a  u svrhu kompletiranja podataka za obračun ukupnog utroška sredstava u zdravstvu Unsko-sanskog kantona i FBiH Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona je…

Ponovni javni poziv

 • Post author:

Ponovni javni poziv apotekama za dostavljanje prijava u svrhu uspostavljanja ugovornog odnosa sa ZZO USK-a. Ponovni javni poziv apotekeDownload

Javni poziv

 • Post author:

Za dostavljanje prijava u svrhu zaključenja ugovora za izradu i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim licima ZZO USK-a. Javni poziv_Download

Javni poziv

 • Post author:

Za dostavljanje prijava u svrhu zaključenja ugovora za nabavku i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a (potrošni materijal za inzulinske pumpe - šifra pomagala 222).…