Domovi zdravlja

Zdravstvene ustanove Domovi zdravlja, sa kojima je Zavod zdravstvenog osiguranja zaključio ugovore, obavljaju usluge primarne zdravstvene zaštite i dio usluga sekundarne zdravstvene zaštite za osigurana lica Zavoda. Sadržaj i obim zdravstvenih usluga je definisan Programom zdravstvene zaštite o pružanju zdravstvenih usluga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za Unsko-sanski kanton , kao i ostalim zakonskim i podzakonskim propisima.