Bolnice

Kantonalna bolnica „Dr.Irfan Ljubijankić“ - obavlja usluge bolničkog liječenja, konsultativno specijalsitičku zdravstvenu zaštitu i dijagnostiku za osigurana lica Zavoda.

Opća Bolnica Sanski most - obavlja usluge bolničke zdravstvene zaštite nivoa opće bolnice, dio konsultativno specijalističke zdravstvene zaštite i dijagnostiku za osigurana lica sa područja općina Ključ i Sanski Most.

Univerzitetski klinički centar Sarajevo - obavlja usluge tercijarne zdravstvene zaštite.

Sveučilišna klinička bolnica Mostar - obavlja usluge tercijarne zdravstvene zaštite.