Bolnice

Kantonalna bolnica „Dr.Irfan Ljubijankić“ obavlja usluge bolničkog liječenja, konsultativno specijalsitičku zdravstvenu zaštitu i dijagnostiku za osigurana lica Zavoda.

Opća Bolnica Sanski most obavlja usluge bolničke zdravstvene zaštite nivoa opće bolnice, dio konsultativno specijalističke zdravstvene zaštite i dijagnostiku za osigurana lica sa područja općina Ključ i Sanski Most.