Stručna služba

U skladu sa odredbom člana 97. Zakona o zdravstvenom osiguranju, osnovana je Stručna služba Zavoda, radi obavljanja stručnih administrativnih i drugih poslova Zavoda. Unutrašnja organizacija Stručne službe Zavoda utvrđena je Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka. Navedenim Pravilnikom je utvrđeno da Stručna služba Zavoda obavlja svoje nadležnosti kako slijedi:

  • Nezavisni interni revizor,
  • Kabinet direktora,
  • Odjeljenje za pravne i opće poslove,
  • Odjeljenje za provođenje zdravstvenog osiguranja i analitičko planske poslove,
  • Odjeljenje za financijske i računovodstvene poslove,
  • i Poslovnice, kao samostalni odsjeci, na svim općinama USK-a.  

Stručna služba Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a Bihać obavlja poslove sprovođenja obaveznog zdravstvenog osiguaranja, normativno-pravne, upravno-pravne, analitičo-planske, financijsko-računovodstvene i druge administrativne poslove neophodne za što kvalitetnije sprovođenje regulativnih odredbi važećih zakona, podzakonskih akata i drugih propisa koji regulišu određene poslove i zadatke iz djelokruga Zavoda