O nama

O nama

Zavod zdravstvenog osiguranja USK-a Bihać osnovan je Odlukom Skupštine USK-a, na sjednici održanoj dana 05.08.1998. godine.

Djelatnost Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a Bihać uređena je Zakonom o zdravstvenom osiguranju, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, drugim zakonskim i podzakonskim propisima, kantonalnim propisima, Statutom i drugim općim aktima Zavoda.

Zavod zdravstvenog osiguranja osnovan je prvenstveno radi obavljanja poslova i ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i prava po osnovu konvencija, drugih međunarodnih ugovora ili zakona.

Obaveznim zdravstvenim osiguranjem obezbjeđuje se osiguranim licima:

  • zdravstvena zaštita,
  • naknada plaća,
  • naknade putnih troškova u vezi sa korištenjem zdravstvene zaštite.

Članovima porodice osiguranika:

  • zdravstvena zaštita,
  • naknada putnih troškova u vezi sa korištenjem zdravstvene zaštite.

ORGANI ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA:

Upravni odbor Zavoda,

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a Bihać.