Arhiva clanaka

« July 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
petak, 24 April 2020 09:21

Saopštenje za osigurana lica Zavoda, poslodavce i ugovorne zdravstvene ustanove

Dana 16.03.2020. godine na 214. tematskoj sjednici Vlade Federacije BiH donešena je Odluka o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom novog koronavirusa (COVID-19) a koja je proglašena zaraznom bolešću čije je spriječavanje i suzbijanje od interesa za Federaciju BiH

 

U vezi s tim, a u cilju pojašnjenja zakonskih odredbi o mogućnosti utvrđivanja privremene spriječenosti za rad i po tom osnovu prava za naknadu plaće zaposlenih osiguranih lica ovog Zavoda , kao jednog od prava po osnovu obaveznog zdratstvenog osiguranja, obavještavamo vas o slijedećem:

U slučaju privremene spriječenosti za rad zaposlenih osiguranih lica Zavoda nad kojima se provode mjere prevencije širenja novog koronavirusa (Covid-19), saglasno Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH, odnosno kojim je određena mjera: izolacija u kući,stavljanje pod zdravstveni nadzor , izolacija , hospitalizacija i liječenje u zdravstvenoj ustanovi, karantena i druge mjere naložene od strane nadležnog epidemiologa , federalnog graničnog sanitarnog inspektora , kantonalnog sanitarnog inspektora , nadležnog ministra zdravstva, rješenjem ili drugim odgovarajućim aktom, takva lica za vrijeme privremene spriječenosti za rad imaju pravo na naknadu plaće u smislu odredbe člana 42. stav (1) tačka 3, a u vezi sa članom 57. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH" 30/97, 7/02, 48/11, 36/18). Navedenim članovima je regulisano da osigurana lica iz člana 19. ovog Zakona tačke 1. do 7. i tačke 16. i 17. imaju pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad ukoliko su izolovana kao kliconoše ili zbog pojave zaraze u njihovoj okolini.

Naknada plaće u vezi s navedenim slučajevima , isplaćuje se osiguraniku na teret sredstava Kantonalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja od prvog dana korištenja prava u skladu sa općim aktom Zavoda , koji reguliše ostvarivanje ovog prava. naknadu plaće obračunava i isplaćuje pravno odnosno fizičko lice, kod kojeg je osiguranik zaposlen , s tim da je Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja obavezan vratiti isplaćenu naknadu u roku od 45 dana od dana prijema zahtjeva za povrat. 

Privremenu spriječenost za rad u slučajevima provođenja naređenih mjera prevencije širenja koronavirusa , a na osnovu rješenja ili drugog odgovarajućeg akta gore navedenih nadležnih organa, utvrđuje izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite.

 

U prilogu možete preuzeti kompletno saopštenje

PREUZIMANJE SAOPŠTENJA

Read 577 times