ponedjeljak, 06 Juli 2020 11:33

Javni oglas za prijem u radni odnos 06.07.2020

Na osnovu člana 5. Pravilnika o radnim odnosima (Broj:03-34-1990/18 od 19.03.2018., 03-34-2462/19 od 08.05.2019. i broj: 03-34-3084/19) od 31.05.2019.god) i saglasnosti Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja broj:01-34-3526/20 od dana 02.07.2020.godine, V.D. direktor-a Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona raspisuje: JAVNI OGLAS Za prijem u radni odnos Preuzimanje oglasa PREUZMI Poništava se…
Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, na osnovu člana 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije Bosne i Hrcegovine , člana 26. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona(„ Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 12715 i 9/19), Odluke upravnog odbora Zavoda broj: 01-37-3191-1/20 od 15.06.2020. godine, u vezi sa Finansijskim planom Zavoda zdravstvenog…
Na osnovu člana 5. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite u Unsko-sanskom kantonu (SL.glasnik USK 17/16 i 34/18), i na osnovu Odluke Ministarstva zdravstva rada i socijalne politike broj 09-37-1061-1/18, zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona objavljuje: Javni poziv svim osiguranim…
Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, 39/14), člana 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj: 46/10 i 75/13), Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona (broj: 01-05-3150/15 od 18.05.2015. godine i broj: 01-02-1515/19 od 24.03.2019. godine), Odluke Upravnog odbora broj: 01-37-2063/20…