Na osnovu člana 8. Stav1., člana 64. Stav 1. tačka a), člana 70 st.1,4 i 5. Zakona O javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ , broj 39/14) i Pravilnika o postupku dodjele ugovora iz Aneksa ii dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ , broj 104/14), preporuke Komisije za…
Na osnovu člana 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BIH“ broj 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), člana 9. Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, zubnoprotetske pomoći i zubnoprotetskih nadomjestaka koji se obezbjeđuju u Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko – sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona…
Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona , na osnovu člana 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine, člana 26. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona , u vezi sa Finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja , Programa zdravstvene zaštite o pružanju zdravstvenih usluga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za Unsko-sanski kanton…
Na osnovu člana 8.stav1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH, 39/14), člana 7. Stav 3. I 4. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“, broj 66/16), člana 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BIH“, broj…