Na osnovu člana 12. Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, zubnoprotetske pomoći i zubnoprotetskih nadomjestaka koji se obezbjeđuju u Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona („ Službeni glasnik USK-a“, 8/10, 19/11) i Statuta zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona („ Službeni glasnik USK-a“, 12/15 i Odluke o izmjenama…
Na osnovu člana 8.stav1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH, 39/14), člana 7. Stav 3. I 4. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“, broj 66/16), člana 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BIH“, broj…
Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“, 39/14) i člana 6. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“, broj 104/14), a u vezi s članom 37. Zakona o zdravstvenom osiguranju („ Službene novine Federacije…
Na osnovu člana 8.stav1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH, 39/14), člana 7. Stav 3. I 4. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“, broj 66/16), člana 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BIH“, broj…