U skladu s članom 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora za nabavku usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 66/16), sačinjen je Javni poziv za nabavku usluga hotelskog smještaja u Bosni i Hercegovini i inostranstvu Preuzimanje javnog poziva PDF
utorak, 08 Oktobar 2019 13:33

Javni oglas za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 5. Pravilnika o radnim odnosima (broj : 03-34-1990/18 od 19.03.2018., 03-34-2462/19 od 08.05.2019 . i broj : 03-34-3084/19 od 31.05.2019. god) i saglasnosti Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja broj: 01-34-5414/19 od dana 26.09.2019.godine, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona raspisuje: JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS…
petak, 13 Septembar 2019 14:35

Obavještenje 13.09.2019. godine

Obavještavamo osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona da je produžen rok za uplatu premije zdravstvenog osiguranja do 30.09.2019. godine. Izmjena odluke o neposrednom učešću osiguranih lica PDF
ponedjeljak, 29 Juli 2019 08:04

Obavještenje 29.07.2019. godine

Javni poziv osiguranim licima za izbor i promjenu doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite Javni poziv PDF