ponedjeljak, 29 Juli 2019 08:04

Obavještenje 29.07.2019. godine

Javni poziv osiguranim licima za izbor i promjenu doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite Javni poziv PDF
Na osnovu člana 37., 38. I u skladu s članom 99. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj 30/97 , 7/02, 70/08 i 48/11 ), te na osnovu člana 2. stav 2. Odluke o kriterijima , načinu i uslovima ugovaranja sa apotekama na Unsko-sanskom kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog…
Na osnovu člana 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), člana 9. Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala , zubnoprotetske pomoći i zubnoprotetskih nadomjestaka koji se obezbjeđuju u Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ ,…
Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, na osnovu člana 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine, člana 26. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 12/15), Odluke upravnog odbora Zavoda broj: 01-37-2189/19 od 22.04.2019. godine, a u vezi sa Finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja za…