Petak, 19 Svibanj 2017 13:53

Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga iz djelatnosti vaskularne hirurgije i angiologije, kardiologije i kardiohirurgije za 2017

Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, 39/14), člana 7. stav 3. i 4.  Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 66/16),  člana 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj: 46/10 i 75/13), člana 33. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona(broj: 01-05-3150/15 od 18.05.2015. godine) i odluke Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja broj: 01-14-3601/17 od 15.05.2017. godine, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona objavljuje

Javni poziv za dostavu ponuda

 za realizaciju dijela Programa tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite

za osigurana lica sa područja Unsko-sanskog kantona  za 2017. godinu

 

za djelatnosti vaskularne hirurgije i angiologije, kardiologije i kardiohirurgije

 

Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga-vaskularna hirurgijai angiologija, kardiologija i kardiohirurgija

PDF

Pročitano 579 puta