Srijeda, 16 Svibanj 2018 14:38

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga štampanja obrazaca

Na osnovu člana 14. stav 1., člana 18. stav 1., člana 87., stav 2, člana 88 i 89. Zakona o javnim nabavkama („ Službeni glasnik BIH“, broj 39/14), a u vezi sa članom 33. Stav1. alineja 15. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona (Sl. Glasnik USK-a broj 12/15) i Planom nabavki za 2018. godinu, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko –sanskog kantona donosi:

 

ODLUKU

 o pokretanju postupka nabavke (nabavka usluga štampanja obrazaca)

 

Odluka o pokretanju postupka

PDF

Pročitano 496 puta