Četvrtak, 19 Srpanj 2018 13:11

Odluka o pokretanju postupka nabavke -naočale -2018

Na osnovu člana 14. stav 2. alineja a), člana 18. stav 1. i člana 25. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“, broj 39/14), a u skladu sa članom 33. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik USK-a“, broj : 12/15) i Planom nabavki za 2018. godinu, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona donosi:

 

ODLUKU

 o pokretanju postupka nabavke (nabavka korekcijskih stakala, korikcijska stakla plastična, okviri na naočale, kontaktna sočiva i prizme)

 

Odluka o pokretanju postupka

PDF

Odluka o poništenju postupka

PDF

Pročitano 506 puta