petak, 21 Juni 2019 09:47

Javni poziv za podnošenje prijava za zaključenje ugovora za nabavku i isporuku ortopedskih i drugih pomagala

Na osnovu člana 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), člana 9. Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala , zubnoprotetske pomoći i zubnoprotetskih nadomjestaka koji se obezbjeđuju u Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ , broj 8/10 i 9/11), a u vezi sa Privremenim uputstvom o načinu i postupku za odobravanje izdavanja ortopedskih i drugih pomagala, zubnoprotetske pomoći i zubnoprotetskih nadomjestaka koji se obezbjeđuju u Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona (broj: 03-49-3093/18 od 26.03.2018 i 03-49-3093-1/19 od 26.04.2019. godine) i člana 33. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona („ Službeni glasnik USK-a“ broj 12/15, 9/19), direktor Zavoda upućuje

 

JAVNI POZIV

 Za podnošenje prijava za zaključenje ugovora za nabavku i isporuku ortopedskih i drugih pomagala (očna, slušna i govorna pomagala) osiguranim licima Zavoda

 

Poziv za podnošenje prijava

PDF

Read 1320 times