Četvrtak, 13 Srpanj 2017 14:26

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - eRecept 2017

Na osnovu člana 69. stav(2) tačke (e) i člana 70 Zakona o javnim nabavkama (SL.Glasnik BIH broj 39/14) u postupku javne nabavke usluge održavanja postojećih informacijonih sistema eRecept na području USK-a, za 2017. godinu, Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja donosi odluku o poništenju postupka javne nabavke

PDF

Pročitano 539 puta