Utorak, 06 Veljača 2018 14:18

Javni poziv za dostavu ponuda za 2018.godinu za stomatološke usluge za osobe sa posebnim potrebama

Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, 39/14), člana 7. stav 3. i 4. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 66/16), člana 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj: 46/10 i 75/13) i člana 33. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona (broj: 01-05-3150/15 od 18.05.2015. godine) direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona objavljuje

 

JAVNI POZIV

 za dostavu ponuda za pružanje stomatoloških usluga za osobe sa posebnim potrebama 

 

Poziv za dostavu ponuda za pružanje stomatoloških usluga za osobe sa posebnim potrebama

PDF

Pročitano 529 puta