Srijeda, 12 Travanj 2017 11:50

Javni poziv za dostavu ponuda za 2017.godinu za pružanje usluga ESWL

Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, 39/14), člana 7. stav 3. i 4.  Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 66/16),  člana 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj: 46/10 i 75/13) i člana 33. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona(broj: 01-05-3150/15 od 18.05.2015.  godine)direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona objavljuje

 

Poziv za dostavu ponuda za pružanje zdravstvene usluge ESWL osiguranim licima Zavoda

 

Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga ESWL

PDF

Pročitano 769 puta