Petak, 24 Kolovoz 2018 10:48

Javni poziv za dostavljanje prijava u svrhu zaključenja ugovora za izradu i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim licima ZZOUSK-a

Na osnovu člana 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju ( "Službene novine Federacije BiH", 30/97, 7/02,70/08 i 48/11), člana 9. Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, zubnoprotetske pomoći i zubnoprotetskih nadomjestaka koji se obezbjeđuju u Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko sanskog kantona ( "Službeni glasnik USK-a" 8/10 i 19/11) a u vezi s članom 3. Privremenog uputstva o načinu i postupku za odobravanje izdavanja ortpedskih i drugih pomagala, zubnoprotetske pomoći i zubnoprotetskih nadomjestaka koji se obezbjeđuju u Zavodu zdravstvenog osiguranja (broj: 03-49-3003/18 od 26.03.2018. godine), Zavod zdravstvenog osiguranja objavljuje

 

JAVNI POZIV

 za dostavljanje prijava u svrhu zaključenja ugovora za izradu i isporuku ortopedskih i

drugih pomagala osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko sanskog kantona

 

Poziv za dostavu prijava

PDF

Izmjena javnog poziva

PDF

Pročitano 606 puta