srijeda, 22 Juli 2020 19:40

Javni poziv za podnošenje prijava za zaključenje ugovora za nabavku i isporuku ortopedskih i drugih pomagala (očna, slušna i govorna pomagala) osiguranim licima

Na osnovu člana 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH", broj 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), člana 9. Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, zubno-protetske pomoći i zubno-protetskih nadomjestaka koji se obezbjeđuju u Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 8/10 i 19/11), a u vezi sa Privremenim uputstvom o načinu i postupku za odobravanje izdavanja ortopedskih i drugih pomagala, zubnoprotetske pomoći izubnoprotetskih nadomjestaka koji se obezbjeduju u Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona (broj: 03-49-3093/18 od 26.03.2018. godine, 03-49-3093-1/19 od 26.04.2019. godine i 03-49-2213/20 od 16.04.2020. godine) i člana 33. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik USK-a“, broj: 12/15, 9/19), v.d. direktora Zavoda upućuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za zaključenje ugovora za nabavku i isporuku ortopedskih i drugih pomagala (očna, slušna i govorna pomagala) osiguranim licima  

 

Javni poziv

PREUZIMANJE

Read 587 times