srijeda, 08 Maj 2019 13:02

Javni poziv za učešće u programu asistirane reprodukcije za 2019. godinu

Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, na osnovu člana 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine, člana 26. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 12/15), Odluke upravnog odbora Zavoda broj: 01-37-2189/19 od 22.04.2019. godine, a u vezi sa Finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2019. godinu i Programom zdravstvene zaštite o pružanju zdravstvenih usluge iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za Unsko-sanski kanton za 2019. godinu, objavljuje:

 

JAVNI POZIV

 ZA UČEŠĆE U PROGRAMU ASISTIRANE REPRODUKCIJE

 

Javni Poziv

PDF

Read 1371 times