četvrtak, 17 Septembar 2020 13:26

Javni poziv za dostavu prijava za zaključenje ugovora za izradu i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona

Na osnovu člana 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju (" Službene novine Federacije BiH", 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) i člana 9. Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, Zubnoprotetske pomoći i zubnoprotetskih nadomjestaka koji se obezbjeđuju u Zavodz zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik USK-a" 8/10 i 19/11) Zavod zdravstvenog osiguranja objavljuje

 

JAVNI POZIV

 Za dostavu prijava za zaključenje ugovora za izradu i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona

 

Poziv za dostavu prijava

PREUZIMANJE POZIVA

Read 476 times