petak, 10 Juli 2020 14:57

Javni poziv za nabavku zdravstvenih usluga fizikalne medicine i rehabilitacije na području Unsko-sanskog kantona

Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, 38/14), člana 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, 46/10 i 75/13), Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona (broj: 01-05-3150/15 od 18.05.2015. godine i broj:01-02-1515/19 od 24.03.2019.godine), Odluke Upravnog odbora broj: 01-37-2063/20 od 07.04.2020.godine, i u skladu s članom 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora za nabavku usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 66/16), sačinjen je

 

Javni poziv za nabavku zdravstvenih usluga fizikalne medicine i rehabilitacije na području Unsko-sanskog kantona

 

 

Javni poziv

PREUZIMANJE

Prilog uz javni poziv

PREUZIMANJE

Read 436 times