četvrtak, 10 Septembar 2020 08:00

Javni poziv za učešće u programu sufinansiranja nabavke bezglutenske hrane i specijalne hrane za 2020. godinu

Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona , na osnovu člana 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine, člana 26. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj:12/15 i 09/19) ,Odluke upravnog odbora Zavoda broj: 01-37-4816/20 od 31.08.2020.godine, u vezi sa Finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja i Programa zdravstvene zaštite o pružanju zdravstvenih usluga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za Unsko -sanski kanton za 2020. godinu, objavljuje

 

JAVNI POZIV

 ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SUFINANSIRANJA NABAVKE BEZGLUTENSKE HRANE i SPECIJALNE HRANE

 

Poziv za učešće u programu sufinansiranja bezglutenske hrane

PREUZIMANJE POZIVA

Read 481 times