Print this page
petak, 10 Maj 2019 11:23

Javni poziv za učešće u programu sufinansiranja nabavke bezglutenske hrane za 2019. godinu

Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona , na osnovu člana 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine, člana 26. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona , u vezi sa Finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja , Programa zdravstvene zaštite o pružanju zdravstvenih usluga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za Unsko-sanski kanton za 2019. godinu i Odluke Upravnog odbora Zavoda o sufinansiranju bezglutenske hrane za oboljele od glutenske enteropatije (celijakija) broj: 01-37-2190/19 od 22.04.2019. godine , objavljuje

 

JAVNI POZIV

 ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SUFINANSIRANJA NABAVKE BEZGLUTENSKE HRANE

 

Poziv za učešće u programu sufinansiranja bezglutenske hrane

PDF

Read 1669 times