Print this page
srijeda, 07 Februar 2018 09:20

Javni poziv za učešće u programu sufinansiranja bezglutenske hrane 2018

Na osnovu člana 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine člana 26. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj : 12/15),odluke upravnog odbora Zavoda broj: 01-37-710/18 od 31.01.2018. godine , u vezi sa Financijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja i Programom zdravstvene zaštite o pružanju zdravstvenih usluga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za Unsko-sanski kanton za 2018 . godinu, objavljuje

 

JAVNI POZIV

 ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SUFINANSIRANJA BEZGLUTENSKE HRANE

 

Poziv za učešće u programu sufinansiranja bezglutenske hrane

PDF

Read 2024 times