petak, 03 Juli 2020 11:39

Javni poziv za učešće u programu asistirane reprodukcije za 2020. godinu

Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, na osnovu člana 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije Bosne i Hrcegovine , člana 26. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona(„ Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 12715 i 9/19), Odluke upravnog odbora Zavoda broj: 01-37-3191-1/20 od 15.06.2020. godine, u vezi sa Finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2020.godinu i Programom zdravstvene zaštite o pružanju zdravstvenih usluga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za Unsko-sanski kanton za 2020. godinu, objavljuje:

 

Javni poziv za učešće u programu asistirane reprodukcije

 

 

JAVNI POZIV

PREUZIMANJE

Zahtjev za učešće u programu asistirane reprodukcije za 2020.godinu

PREUZIMANJE

Read 651 times