ponedjeljak, 06 Juli 2020 11:33

Javni oglas za prijem u radni odnos 06.07.2020

Na osnovu člana 5. Pravilnika o radnim odnosima (Broj:03-34-1990/18 od 19.03.2018., 03-34-2462/19 od 08.05.2019. i broj: 03-34-3084/19) od 31.05.2019.god) i saglasnosti Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja broj:01-34-3526/20 od dana 02.07.2020.godine, V.D. direktor-a Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

 Za prijem u radni odnos

 

Preuzimanje oglasa

PREUZMI

Poništava se dio javnog oglasa za prijem u radni odnos Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona

PREUZMI ODLUKU

Poništava se dio javnog oglasa za prijem u radni odnos te raspisuje novi

PREUZMI

Javni oglas za prijem u radni odnos – Referent za prijem pošte i poslove arhive, na neodređeno vrijeme 1 (Jedan) izvršilac

PREUZMI OGLAS

Read 840 times