Utorak, 23 Svibanj 2017 13:43

Izmjena Poziva za dostavu ponuda za pružanje usluga djelatnosti oftalmologije - tercijarni nivo za 2017

Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, 39/14), člana 7. stav 3. i 4.  Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 66/16),  člana 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj: 46/10 i 75/13), člana 33. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona(broj: 01-05-3150/15 od 18.05.2015. godine) i odluke Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja broj: 01-14-3601/17 od 15.05.2017. godine, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona objavljuje

 

Izmjena Javnog poziva

  za dostavu ponuda za realizaciju dijela Programa tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite

za osigurana lica sa područja Unsko-sanskog kantona za 2017. godinu

 za djelatnost oftalmologije 

 

Izmjena poziva za dostavu ponuda za pružanje usluga tercijarnog nivoa- oftalmologija

PDF

Pročitano 514 puta