Na osnovu člana 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju (" Službene novine Federacije BiH", 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) i člana 9. Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, Zubnoprotetske pomoći i zubnoprotetskih nadomjestaka koji se obezbjeđuju u Zavodz zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik USK-a" 8/10 i…
Poništava se javni oglas za prijem u radni odnos u Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za radno mjesto: Stručni saradnik za informisanje i poslove Upravnog odbora, na neodređeno vrijeme (jedan)izvršilac Preuzimanje odluke PREUZMI
Poništava se javni oglas za prijem u radni odnos u Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za radno mjesto: Referent za prijem i otpremu pošte i poslove arhive, na neodređeno vrijeme (jedan)izvršilac Preuzimanje odluke PREUZMI
Na osnovu člana 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH", broj 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), člana 9. Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, zubno-protetske pomoći i zubno-protetskih nadomjestaka koji se obezbjeđuju u Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 8/10…
Strana 1 od 23