Pretraga dokumenata

Pravilnik o uvjetu i načinima ostvarivanja prava na naknadu plaće, odnosno novčanu naknadu, visini naknade plaće i najvišeg iznosa naknade plaće koja se isplaćuje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za vrijeme privremene spriječenosti za

Kategorija: Pravilnici

Pravilnik o uvjetu i načinima ostvarivanja prava na naknadu plaće, odnosno novčanu naknadu, visini naknade plaće i najvišeg iznosa naknade plaće koja se isplaćuje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za vrijeme privremene spriječenosti za rad osiguranika

SLUŽBENI GLASNIK UNSKO-SANSKOG KANTONA

Broj 2

25. februara 2010. BIHAĆ

 

O dokumentu

NAPOMENA: Ukoliko imate problema sa čitanjem ovog dokumenta, molimo Vas da kliknete na dolje priloženi link pod nazivom "Adobe Acrobat Reader". Klikom sljedite upute za preuzimanje i instaliranje programa, čitača, koji će Vam to omogućiti.

Adobe Acrobat Reader

PREUZMI DOKUMENT