Pretraga dokumenata

Privremeno uputstvo o izmjenama i dopunama privremenog uputstva za odobravanje zdavanja ortopedskih i drugih pomagala

Kategorija: Ostali propisi

Privremeno uputstvo o izmjenama i dopunama privremenog uputstva za odobravanje zdavanja ortopedskih i drugih pomagala, zubnoprotetske pomoći i zubnoprotetskih nadomjestaka koji se obezbjeđuju u zavodu zdravstvenog osiguranja

SLUŽBENI GLASNIK UNSKO-SANSKOG KANTONA

Broj 1 - Strana 33

10. januara 2010. BIHAĆ

 

O dokumentu

NAPOMENA: Ukoliko imate problema sa čitanjem ovog dokumenta, molimo Vas da kliknete na dolje priloženi link pod nazivom "Adobe Acrobat Reader". Klikom sljedite upute za preuzimanje i instaliranje programa, čitača, koji će Vam to omogućiti.

Adobe Acrobat Reader