• 1
  • 2
  • 3

Javni oglas za prijem u radni odnos 06.07.2020

06-07-2020 Hits:168 Pozivi i obavještenja ZZO Admin

Na osnovu člana 5. Pravilnika o radnim odnosima (Broj:03-34-1990/18 od 19.03.2018., 03-34-2462/19 od 08.05.2019. i broj: 03-34-3084/19) od 31.05.2019.god) i saglasnosti Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja broj:01-34-3526/20 od dana 02.07.2020.godine, V.D. direktor-a Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona raspisuje:   JAVNI OGLAS  Za prijem u radni odnos   Preuzimanje oglasa PREUZMI Poništava se... Pročitaj vijest

Javni poziv za učešće u programu asistirane reprodukcije za 2020. godinu

03-07-2020 Hits:107 Pozivi i obavještenja ZZO Admin

Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, na osnovu člana 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije Bosne i Hrcegovine , člana 26. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona(„ Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 12715 i 9/19), Odluke upravnog odbora Zavoda broj: 01-37-3191-1/20 od 15.06.2020. godine, u vezi sa Finansijskim planom Zavoda... Pročitaj vijest

Javni poziv svim osiguranim licima za izbor/promjenu doktora medicine i doktor…

03-07-2020 Hits:32 Pozivi i obavještenja ZZO Admin

Na osnovu člana 5. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite u Unsko-sanskom kantonu (SL.glasnik USK 17/16 i 34/18), i na osnovu Odluke Ministarstva zdravstva rada i socijalne politike broj 09-37-1061-1/18, zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona objavljuje:   Javni poziv svim... Pročitaj vijest

Javni poziv za dostavu ponuda za realizaciju programa stomatološko-specijalistič…

29-05-2020 Hits:189 Pozivi i obavještenja ZZO Admin

Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, 39/14), člana 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj: 46/10 i 75/13), Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona (broj: 01-05-3150/15 od 18.05.2015. godine i broj: 01-02-1515/19 od 24.03.2019. godine), Odluke Upravnog odbora broj:... Pročitaj vijest

Javni poziv za nabavku zdravstvenih usluga primarnog i sekundarnog nivoa zdravst…

11-05-2020 Hits:363 Pozivi i obavještenja ZZO Admin

Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, 39/14), člana 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj: 46/10 i 75/13), Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona (broj: 01-05-3150/15 od 18.05.2015. godine i broj: 01-02-1515/19 od 24.03.2019. godine), Odluke Upravnog odbora broj: 01-37-2063/20... Pročitaj vijest

Saopštenje za osigurana lica Zavoda, poslodavce i ugovorne zdravstvene ustanove

24-04-2020 Hits:577 ZZO vijesti ZZO Admin

Dana 16.03.2020. godine na 214. tematskoj sjednici Vlade Federacije BiH donešena je Odluka o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom novog koronavirusa (COVID-19) a koja je proglašena zaraznom bolešću čije je spriječavanje i suzbijanje od interesa za Federaciju BiH   U vezi s tim, a u cilju pojašnjenja zakonskih odredbi o mogućnosti... Pročitaj vijest

Kontakt informacije

Home
Zavod zdravstvenog osiguranja
PETOG KORPUSA 10
77000 Bihać
Phone
+387 (0)37 222 621
+387 (0)37 222 971
 

Naše poslovnice

 

Premija