• O zavodu

  Zavod zdravstvenog osiguranja USK-a Bihać osnovan je Odlukom Skupštine USK-a, na sjednici održanoj dana 05.08.1998. godine. Djelatnost Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a Bihać uređena je Zakonom o zdravstvenom osiguranju, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, drugim zakonskim i podzakonskim propisima, kantonalnim propisima, Statutom i drugim općim aktima Zavoda.

  Više...
 • Osiguranje

  Zdravstveno osiguranje, kao dio socijalnog osiguranja građana, čini jedinstveni sistem u okviru koga građani ulaganjem sredstava, na načelima uzajamnosti i solidarnosti, obavezno u okviru kantona osiguravaju ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i druge oblike osiguranja na način koji je utvrđen Zakonom o zdravstvenom osiguranju, drugim zakonima i propisima donesenim na osnovu zakona.

  Više...
 • Dokumenti

  Na našoj stranici možete pronaći većinu pravnih propisa vezanih za zdravstveno osiguranje i s tim u vezi ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu.

  Više...
 • Ugovorne zdravstvene ustanove

  Primjena prava na zdravstvenu zaštitu osigurava se kroz ugovaranje između Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a i zdravstvenih ustanova , saglasno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Zakonu o zdravstvenom osiguranju, Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, Zakonu o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu kao i Jedinstvenoj metodologiji kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove.

  Više...
 • 1
 • 2
 • 3

Javni poziv za apoteke - 20.07.2017.

28-07-2017 Hits:56 Pozivi i obavještenja ZZO Admin

Javni poziv svim apotekama za dostavljanje prijava u svrhu uspostavljanja ugovornog odnosa sa Zavodom zdravstvenog osiguranja USK-a PDF Pročitaj vijest

Javni poziv za dostavu prijava za izradu i isporuku ortopedskih i drugih pomagal…

20-07-2017 Hits:181 Pozivi i obavještenja ZZO Admin

Na osnovu člana 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju ( "Službene novine Federacije BiH", 30/97, 7/02,70/08i 48/11), člana 9. Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, zubnoprotetske pomoći i zubnoprotetskih nadomjestaka koji se obezbjeđuju u Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko sanskog kantona ( "Službeni glasnik USK-a" 8/10 i 19/11)... Pročitaj vijest

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - eRecept 2017

13-07-2017 Hits:74 Pozivi i obavještenja ZZO Admin

Na osnovu člana 69. stav(2) tačke (e) i člana 70 Zakona o javnim nabavkama (SL.Glasnik BIH broj 39/14) u postupku javne nabavke usluge održavanja postojećih informacijonih sistema eRecept na području USK-a, za 2017. godinu, Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja donosi odluku o poništenju postupka javne nabavke PDF Pročitaj vijest

Instrukcija o snabdijevanju ortopedskim pomagalima 2017

12-07-2017 Hits:74 ZZO vijesti ZZO Admin

    Informacija vezana za Instrukciju o kontinuiranom snadbjevanju osiguranih lica sa ortopedskim pomagalima(vrećice za urostomu s podlogom +pločice, vrećice za kolostomu +pločice, vrećice za ileostomu +pločice, pojas za stomu i pasta za bolje nalijeganje) do zaključenja ugovora o nabavci ortopedskih pomagala. PDF Pročitaj vijest

Instrukcija o snabdijevanju ort.pomagalima-2017

21-06-2017 Hits:135 ZZO vijesti ZZO Admin

    Na osnovu Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, zubnoprotetske pomoći i zubnoprotetskih nadomjestaka koji se obezbjeđuju u Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko sanskog kantona, a u vezi sa Privremenim uputstvom o načinu i postupku za odobravanje izdavanja ortopedskih i drugih pomagala PDF Pročitaj vijest

Izmjena Poziva za dostavu ponuda za pružanje usluga djelatnosti oftalmologije - …

23-05-2017 Hits:195 Pozivi i obavještenja ZZO Admin

Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, 39/14), člana 7. stav 3. i 4.  Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 66/16),  člana 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije... Pročitaj vijest

Premija

Kontakt informacije

Home
Zavod zdravstvenog osiguranja
PETOG KORPUSA 10
77000 Bihać
Phone
+387 (0)37 222 621
+387 (0)37 222 971
 

Naše poslovnice